Renovatie

Dit pand is aan binnenzijde bijna volledig gestript. Het bestaande pand was sinds de jaren 60 meermaals verbouwd, aangebouwd, opgebouwd en zo meer.
De grootste uitdaging zat in een nieuwe winkel te creeren die overzichtelijk is en dus niet opgeknipt wordt door muren, hoogteverschillen in vloer en plafond.
Na een goede inventarisatie is een nieuwe bouwkundig & constructief ontwerp gemaakt. Het pand bestaat nu uit talloze weggewerkte staalportalen.
Tevens zijn de vuurwerkbunkers weer in ere hersteld. Na ruim 4 maanden werd een compleet nieuw pand opgeleverd.
Met het vervangen van de gevelpuien is er ook meer openheid naar de straat, wat de verkoop ten goede komt.