Ruimtelijke onderbouwing

De gemeente vraagt of u een ruimtelijke onderbouwing voor uw project kunt aanleveren. De ruimtelijke onderbouwing kan nodig zijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan, of voor opname van uw initiatief in een nieuw bestemmingsplan voor het gebied waarin uw perceel ligt.

StudioAR kan de ruimtelijke onderbouwing opstellen en de procedure begeleiden, waaronder de afstemming met de opdrachtgever, de gemeente en andere betrokken instanties. Wij hebben uitgebreide ervaring met het uitvoeren van projecten van diverse omvang en complexiteit, en hebben kennis van alles wat bij een ruimtelijke onderbouwing komt kijken.

Hieronder lichten wij toe wat een ruimtelijke onderbouwing is, hoe de procedure verloopt, en wat de kosten voor u zijn.

 

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

Een ruimtelijke onderbouwing bevat een beschrijving van de uitvoerbaarheid van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling. De beoordeling heeft een stedenbouwkundige, planologische, (milieu)technische en economische component. Een ruimtelijke onderbouwing is vergelijkbaar met de toelichting van een bestemmingsplan.

In het kader van de (milieu)technische uitvoerbaarheid wordt naar verschillende aspecten gekeken: milieu (onder andere bodem, geluid, geur, gevaar) archeologie, ecologie en water. Voor deze aspecten kan onderzoek nodig zijn.

 

Hoe verloopt de procedure?

Een ruimtelijke onderbouwing doorloopt nooit zelfstandig een procedure, maar wordt als bijlage bij een aanvraag om een omgevingsvergunning of bij een (groter) bestemmingsplan gevoegd. Bij de herziening van een bestemmingsplan buitengebied wordt vaak een ruimtelijke onderbouwing als verantwoording van individuele initiatieven gebruikt.

 

Wat kost een ruimtelijke onderbouwing?

De kosten van een ruimtelijke onderbouwing bestaan uit de volgende posten:

  1. Het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing. De kosten zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van het plan.
  2. Een eventuele financiële bijdrage als compensatie voor de geplande ontwikkeling.
  3. De (milieu)onderzoeken.
  4. De legeskosten.
  5. De plankosten.

De kosten onder punt 2 – 5 zijn hetzelfde als die van een bestemmingsplan. Een nadere toelichting over deze kostenposten vindt u op de pagina bestemmingsplan wijzigen.

 

Offerte

Wilt u meer weten of een offerte voor een ruimtelijke onderbouwing opvragen? Bel ons of neem contact op via het contactformulier. U bent altijd welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.