Onze werkwijze

Wij kunnen het bouwproces van begeleiden van schets tot aan realisatie.

Van ontwerp, het verzorgen van de benodigde vergunningen tot het maken van werktekeningen voor de aannemer. Om het overzichtelijk te maken hier een korte samenvatting. Per project kan deze fasering verschillen. Voor een dakkapel of erker is proces bijzonder kort. Van stap 1 meteen naar stap 3 binnen een paar dagen. Bij een herontwikkeling een oud bedrijfspand naar een hofje met meerdere woningen is het proces uitgebreid.

 

Fase 1 – Kennismaking

Bij onze eerste vrijblijvende kennismaking willen wij graag vooral uw leren kennen en uw plannen. Samen nemen wij ook uw ‘Programma van Eisen’ (wensenlijst), of stellen die samen met u op.

 

Fase 2 – Ontwerpfase

2a – Schetsontwerp

Tijdens het ontwerp gaan wij verder met informatie verzamelen van informatie. Wat zijn de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, gelden er nog andere regels. Hierbij gaat het voornamelijk om massastudies, stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. Daarna zetten we in grote lijnen al een hoofdontwerp voor u uit. Hoe ziet het kavel (uw grond) eruit. Hoe zit het met de omliggende bebouwing, zon, wegen, etc.  Het ontwerp krijg in hoofdlijnen al vorm.

2b – Voorlopig ontwerp

Het ontwerp wordt vorm die wij vertalen in eenvoudige schetsen en/of impressies. In deze fase werken we onder meer de stedenbouwkundige inpassing uit, kijken wij naar ruimte en routing in het gebouw. De uitstraling wordt duidelijk en wij toetsen of het globaal binnen u budget past.

2c- Definitief ontwerp

Dit is de opmaak naar de omgevingsvergunning. Niet alleen de vorm maar ook de opbouw van wanden, vloeren, kozijnen en daken worden vastgelegd. Alles moet sterk genoeg zijn. Installaties moeten een plek binnen het gebouw krijgen. Elke verblijfsruimte moet genoeg daglicht en verse lucht naar binnen krijgen. Afvoer- en het regenwater moet juist naar buiten worden afgevoerd. Alles moet dus goed te bouwen zijn. Indien nodig hebben wij met de gemeente al vooroverleg ter voorbereiding op de vergunningaanvraag.

 

Fase 3 – Vergunningsfase

Nu is alles helder en voorbereid. De stukken worden klaar gemaakt voor de omgevingsvergunning (bouwaanvraag, sloopvergunning, etc). Als dat nodig is, dan worden ook de tekeningen en berekeningen van de constructeur, installateur, daglicht, ventilatie en duurzaamheid op elkaar afgestemd. Zodat alles door de gemeente kan worden getoetst en natuurlijk worden goedgekeurd.

 

Fase 4 – Bestekfase

Terwijl de aanvraag bij de gemeente ligt, starten wij al met de bestekfase indien gewenst. In deze fase wordt bestekstukken gemaakt. Dat zijn uitgebreidere tekeningen en documenten waarmee aannemer een goede duidelijke prijs kunnen maken. Namens u vragen wij een offerte bij een aannemer op of wij nodigen ze uit voor aanbesteding.
Na beoordeling van deze prijzen (meestal op basis van een directiebegroting) en kwaliteit wordt opdracht verstrekt.

 

Fase 5 – Uitvoering- en directiefase

De vergunningen liggen op de mat, de aannemer(s) zijn bekend. Dan kan de bouw starten. Bij grotere projecten maken wij werktekeningen. Dit zijn de meeste gedetailleerde en uitgebreide tekeningen die er zijn. Bijvoorbeeld het aantal stenen tussen de kozijnen staat op tekening aangegeven en alles is veel meer ingezoomd (grotere schaal).
Tijdens deze uitvoeringsfase kunnen wij de bouw begeleiden namens u worden. Door het houden van bouwvergaderingen, zo nodig werkvergaderingen en controle op het werk.
Van de eindoplevering wordt een proces-verbaal gemaakt. Waarbij het project tevens financieel afgehandeld wordt.

 

Fase 6 – Nazorg

In de nazorgfase ca 3 maanden na de oplevering wordt er controle uitgevoerd op mogelijke tekortkomingen en of gebreken. Na deze onderhoudsperiode volgt een 2e oplevering nadat alle gebreken zijn hersteld wordt de laatste termijn 5 % van de aanneemsom overgemaakt aan de aannemer.

In iedere fase wordt steeds overleg gevoerd met de opdrachtgever, dat is onze taak als adviseur. Zo maken wij mogelijk dat u, als onze opdrachtgever, gefundeerd keuzes kunt maken, tot aan het gewenste eindresultaat. Begeleiding dus van A tot Z.