BIM engineering

Aantal uitgewerkte prefab gevelelementen in IFC model :

Voor elke variant zijn voor de productie tevens traditionele vorm- & wapeningstekeningen gemaakt.

Amstelkwartier 3A

BIMmen is vooral goed communiceren!

Kondor Wessels Amsterdam realiseert in opdracht van CBRE Global Investors een appartementencomplex aan de Amstelvlietstraat en de Welnastraat in Amsterdam. De locatie staat ook bekend als ‘Blok 3A’. Blok 3A bestaat uit 133 huurappartementen en 80 parkeerplaatsen.

De woningen zijn op 7 bouwlagen verdeeld over het Zuid- en Noordblok. De begane grond ligt niet direct op straatniveau in verband met de half verdiepte parkeergarage.

StudioAR verzorgde het tekenwerk het aanleveren aspect IFC modellen voor al het buiten beton prefab voor een onderaannemer. De basisvorm van het elementen is ontleend aan het ontwerpmodel en omgezet naar productievormen.

Deze elementen worden digitaal voorzien van alle noodzakelijke instortingen en ophangvoorzieningen zodat nog voordat de bouw startte duidelijk is dat alles past en maakbaar is. Tijdens het BIM proces is er intensief contact geweest namens de prefabfabriek ‘de Jongs Beton’ en ‘Prefab Soest’ om met andere onderaannemers en de hoofdaannemer om tot een goed eindresultaat te komen.

Bestandsuitwisseling verloopt via een documentserver met IFC, BCF en PDF bestanden.

Wat is BIM?
Een BIM model is een representatie van een bouwwerk. In zo’n model zit data van verschillende bouwpartijen. Middels clashdetectie (digitaal controleren op bouwfouten i) is het mogelijk om het model te verbeteren.

IFC
IFC is het bestandsformaat dat gebruik wordt om te communiceren tussen allerlei verschillende teken-/rekenprogramma’s en bouwpartners. Het bestand is een database, waarbij het gebouw niet meer uit lijntjes bestaat maar uit echte bouwonderdelen. Per bouwonderdeel is o.a. het materiaal, de vorm, de starthoogte vastgelegd en nog veel meer.

BCF
De laatste jaren is gebleken dat het communiceren over deze fouten een vak apart is. Een specifiek object kan worden gecommuniceerd en gedeeld met partners via IFC, maar een specifieke ‘clash’ moet omschreven worden via de telefoon of met screenshots. Daarom is BCF ontwikkeld.

BCF is ontwikkeld om ‘issues’ van een BIM model te communiceren. Het bestaat uit 3 delen: een plaatje, een camerastandpunt en een lijst met objecten uit het BIM model waar het issue over gaat.
Dankzij BCF kunnen ook ‘issues’ van een model eenvoudig en eenduidig uitgewisseld worden, wat de kans op fouten bij communicatie tussen ketenpartners verkleind.